Management Team

Dr. Prem Bahadur Shahi

Dr. Prem Bahadur Shahi

Chairman/Medical Director
Mr. Yubraj Dangi

Mr. Yubraj Dangi

Managing Director